head_banner

Предимства на Unit-Load автоматизирана система за съхранение и извличане (AS/RS)

Съхранение с висока плътност: Машините за съхранение и извличане (SRM) бързо преместват товари до 1800 килограма във и извън обезопасена стелажна структура, която може да бъде висока над 42 метра.С опции за единично, двойно и много дълбоко сателитно съхранение, системите HRD Unit-Load AS/RS предлагат изключително използване на пространството в околна, охладена или фризерна среда.
image1
Бърз достъп с минимален труд: С различни опции за преместване на единичен или множество товари в един цикъл, HRD SRM могат да постигнат скорост на пропускателна способност до 60 товара на вход/изход на час.Интелигентният софтуер и контроли позволяват на тези системи да работят без надзор денонощно.
image2
Ефективни, точни, надеждни: AS/RS системите с HRD Unit-Load работят в ефективна среда на „изключено осветление“.Те са предназначени за критични приложения, за да осигурят лесна поддръжка и максимално време за работа.Най-новата технология за управление гарантира висока ефективност и точност.
image3
www.hrdasrs.com


Време на публикация: 05.04.2022 г